אתר אינטרנט מחודדים

 1. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת בעיון, הבנת ואת/ה מסכים/מה ומקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד חברת מחודדים (להלן: "מחודדים" ו/או "החברה"), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי השימוש. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש באתר.
 2. המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם המפורט בסעיף 5 העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא.
 3. תנאי השימוש וכל הפעולות באמצעות האתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות באתר.
 4. פרטי העוסק: מחודדים מכללת אורנים, קריית טבעון, טלפון 04-6481881
 5. מי יכול לבצע פעולות באתר – "משתמש"

5.1 כל בגיר מעל גיל 18 שבבעלותו כרטיס אשראי המונפק והתקף בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי בישראל כגון – ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, דיינרס קלאב ישראל בע"מ ולאומי קארד.

5.2 מי שאינו רוכש לצורכי מסחר (כגון: דילרים, מפיצים, סיטונאים, קמעונאים וכו')

 1. הזמנת מוצרים ותשלום

6.1 רכישת המוצרים באתר מתבצעת בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שהמשתמש מבקש לרכוש באתר.

6.2 ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר או רכישה טלפונית לקבלת אמצעי תשלום דרך הטלפון ע"י נציג מכירה מטעם מחודדים.

6.3 לחיצה על לחצן "לתשלום" תעביר את המשתמש לדף שבו יתבקש למלא פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו מתבקש ביצוע הרכישה, או לחילופין ללא פרטי כרטיס אשראי בעסקה טלפונית כפי שהוגדרה בסעיף 6.2

6.4 ניתן לבצע רכישה בתשלום בכרטיס אשראי באתר או בטלפון וכן דרך חשבון אשראי ללקוחות עסקיים בהסדר מיוחד מול מחודדים.

 1. אספקות מוצרים

7.1 הזמנות של מוצרים מהאתר אשר תקלטנה ותאושרנה במערכת המחשוב של מחודדים בימים א'-ה' עד לשעה: 13:00 בצהרים, תסופקנה בתוך חמישה ימי עסקים, למעט אספקות לאזורים הבאים: אילת, יישובי הערבה, יישובי ים המלח,הקו הירוק יישובי רמת הגולן. לאזורים אלו זמן האספקה יהיה עד 7 ימי עסקים. הזמנות אשר תקלטנה ותאושרנה במערכת המחשוב של מחודדים לאחר השעה 13:00 בצהריים, תחשבנה ככאלו שנקלטו ביום העסקים שלאחר היום בו נקלטו.

7.2 מועדי האספקה כפופים לעיכובים עקב כוח עליון, כגון – שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי, פגעי טבע ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטתה הבלעדית של מחודדים.

7.3 זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חגים ומועדים רשמיים, ערבי חג, שבתון וכיו"ב).

7.4 במעמד האספקה שיתואם עם הלקוח חובה על המזמין או מי מטעמו המורשה לחתום בשמו על טופס קבלת המשלוח להימצא בכתובת שבחר לביצוע המשלוח ולהציג בפני השליח את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן תעודה מזהה של מקבל המשלוח. במקרה שהלקוח או מי מטעמו לא ימצא בכתובת שנבחרה לביצוע המשלוח, אספקת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך (יום העסקים הבא באזור החלוקה) והלקוח יישא בהוצאות האספקה.

7.5 אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא ("AS IS"). במידה ונדרשת הרכבה של המוצר, תתווסף למחיר המוצר גם עלות הרכבה ככל שהלקוח יבקש שירות זה

7.6 לכל הזמנה תתווסף עלות משלוח בסך של 29.90 ₪ כולל מע"מ. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים מכל אחד מסניפי מחודדים אשר ייקבע בתיאום בין הסניף ללקוח ע"פ שעות פעילות הסניפים ראה רשימת סניפים ושעות פעילות.

7.7 מוצרים המוצגים באתר יכול שיהיו לא זמינים במלאי ו/או לא מתאימים למכירה במועד בו המשתמש מעוניין לרכוש אותם

 1. מדיניות החזרות וביטולים

מחודדים מציעה ללקוחותיה מדיניות החזרות נוחה וגמישה :

1 . מוצרים שנרכשו במרכז הזמנות הטלפוניות ובאתר האינטרנט, ניתן להחזיר בכל אחד מסניפי הרשת בקרבת כתובת המגורים / בית העסק.

2 . ניתן להחזיר סחורה אך ורק כאשר המוצר באריזתו המקורית ובמצבו המקורי, כאשר המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש בידי הלקוח ובצירוף כל החומר הנלווה (שלא נפתח ולא נעשה בו שימוש ). למען הסר ספק, חבור מוצר לחשמל, גז או מים ייחשב שימוש במוצר.

** ציוד משרדי עד 30 יום

** מוצרי אלקטרוניקה עד 14 יום

 1. אופן החזרת התמורה

(א) החזרת התמורה, תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום בכרטיס אשראי, יזוכה כרטיס האשראי של הלקוח.

 1. דמי ביטול

(א) החברה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

(ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי גבתה מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את הלקוח בתשלום שנגבה ממנה.

(ג) דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה.

 1. הגבלת זכות ההחזרה:

(א) זכות ההחזרה כאמור לא תחול לגבי –

(1) ריהוט שהורכב בבית הלקוח;

(2) מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

(3) מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית;

בכפוף ובנוסף לאמור לעיל:

>מוצרי טכנולוגיה

1 . מוצרי טכנולוגיה שנפתחו והינם פגומים ניתנים להחלפה במוצר חדש רק כאשר המוצר פגום באריזתו המקורית וזאת בסניפי הרשת ובתוך 14 יום בלבד (למעט מכשירים סלולריים ומכשירים שבוצעה להם אקטיבציה )

2 . החזרת מוצר לצורך זיכוי הלקוח יעשה באישור ספק בלבד ובתנאי שהמוצר לא חובר לחשמל ונמצא באריזתו המקורית

3 . לא ניתן להחזיר מכשירים סלולריים לאחר פתיחת הקופסא .

4 . תוכנות, סרטי DVD /CD שאריזתם נפתחה – אינם ניתנים להחזרה !!

5 . מחשב, GPS שבוצע בהם אקטיבציה למערכת ההפעלה אינם ניתנים להחזרה !!

מוצרי ריהוט

1 . מוצרי ריהוט ניתנים להחזרה אם לא הורכבו ונמצאים באריזתם המקורית בלבד. איסוף ההחזרה יחויב בדמי הובלה על פי מחירון.

2 . לא ניתן לבטל עסקה עבור ריהוט שהורכב בבית הלקוח .

מוצרים מתכלים

1 . אין לבצע החזרה או החלפה של ראשי דיו וטונרים שנפתחו אריזתם. טונרים וראשי דיו אשר לא תקינים יש לשלוח לבדיקת מעבדה .

2 . ללקוח ישנה אפשרות למסור את המוצרים לסניף הקרוב לביתו/לבית העסק והסניף ישלח הפריטים למעבדת ספק. כמו כן, הלקוח יכול לפנות ישירות לספק.

 1. תוכן האתר

התמונות באתר, בקטלוג וביתר הפרסומים, נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהמידע המצוי באתר יהיה מלא ומדויק, עשויות ליפול בו טעויות או שגיאות בתום לב. מחודדים שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל טעות שכאמור קרתה בתום לב.

 1. מחיר

10.1 מחירו של מוצר המופיע באתר כולל מע"מ (אלא אם צוין אחרת).

 1. זכויות קניין וסימני מסחר

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, תוכנו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידיאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של מחודדים ו/או צדדים שלישים מהם קיבלה מחודדים רישיון. האתר מכיל חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות אותן מדינת ישראל אשררה.

 1. הגבלת השימוש

אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי מחודדים. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור.

הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחלקים מן האתר לצורך הזמנת מוצרים או כאמצעי לביצוע רכישות דרך האינטרנט בלבד, בכפוף לכך שלא יבוצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא באתר וכן כי ישמרו כל ההודעות הקשורות לזכויות הקניין והקניין הרוחני הכלולות באתר.

המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר.

הפר המשתמש את תנאי השימוש באתר, מחודדים תהיה רשאית להפסיק את השרות לאלתר וללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה עפ"י כל דין. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את מחודדים ולפטור אותה מאחריות במקרה בו תוגש תביעה ע"י צד שלישי בשל הפרת הסכם זה ע"י המשתמש ו/או הפרת זכויות הצד השלישי.

 1. הגבלת אחריות

השימוש באתר הינו "כפי שהוא" (As Is). מחודדים לא מתחייבת כי האתר יפעל ללא תקלות, כי הנתונים והמידע אינם מכילים אי-דיוקים ושגיאות. מחודדים אינה אחראית לכל שימוש באתר, בנתונים ובמידע, לרבות להתאמתם למטרה ספציפית, לרמות עדכון של הנתונים והמידע המופיעים באתר, למעט מחירי מוצרים, לאיכות הנתונים והמידע, לנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות-זדוניות, או לנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, איחור, אי-דיוק, השמטה בנתונים ובמידע. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה באתר.

האחריות לטיב ואיכות המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינה של היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר, למעט מוצרים שמחודדים הודיעה במפורש שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידה ו/או מי מטעמה ולתקופה המוגדרת ע"פ חוק.

מחודדים אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

מחודדים אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו ללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים למרות מאמציה בעניין, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, של מחודדים והיא לא תישא בכל אחריות במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.

בכל מקרה שמחודדים לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של מחודדים, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי החשבון בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא מחודדים בכל אחריות כלפי המזמין.

 1. קישורים לאתרים זרים

האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי מחודדים ושאין לה כל שליטה בהם ("אתרים זרים"). השימוש באתרים זרים יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת ובכפוף לכל תנאי השימוש הרלוונטיים. מחודדים אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.

 1. פרטיות וסודיות מידע

הפרטים שימסרו ע"י המשתמש לצורך ביצוע הרכישה ישמרו על ידי מחודדים בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות.

המידע הרגיש שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. מחודדים עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. מחודדים שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

בהסכמתך לתנאי השימוש ותקנון זה הינך מאשר למחודדים לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או במחודדים ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

 1. שונות

16.1 "מחודדים" משמע, החברה לרבות עובדיה ונציגיה או מי מטעמה

16.2 מחודדים שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר.

16.3 למחודדים הזכות לקבוע את המוצרים והשירותים לרכישה באתר וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

16.4 מחודדים שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים זרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת

16.5 מחודדים רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל חלק בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מחודדים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.

16.6 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

17. מדיניות העוגיות לאתר Mehudadim.co.il בישראל:
אנו מחויבים להגן על פרטיות המידע האישי שלך בהתאם לחוקים הישימים להגנת מידע ופרטיות בישראל.
מדיניות עוגיות זו קובעת את נהלי העבודה ביחס לכל עוגיה בה נעשה שימוש על ידי Mehudadim.co.il, והיא משלימה את מדיניות הפרטיות.עם ההתחברות הראשונה לאתר, תוכל לראות פתק מלאכותי הנוגע לשימוש בעוגיות. בסגירת הפתק על ידי לחיצה על הלחצן הייעודי או ביציאה מתוך הבאנר שמכיל אותו והמשך בחינת האתר, אתה מסכים לשימוש בעוגיות כמתואר במדיניות עוגיות זאת.

עוגיות

עוגיות הן פיסות מידע הנשלחות לדפדפן שלך ומאוחסנות במחשב או במכשיר שלך על מנת לאחסן ולפעמים לעקוב אחר מידע אודותיך. עוגיות מסייעות לנו לספק לך אתר אינטרנט טוב יותר, בכך שהן מאפשרת לנו לגלות אלו עמודים שימושיים עבורך ואלו אינם, ועל ידי איסוף וזכירת מידע בנוגע להעדפותיך. מספר עוגיות בהן משתמש האתר מתקיימות רק למשך השהות שלך באתר ומתפוגגות כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך. עוגיות אחרות משמשות כדי לזכור אותך כשתחזור לאתר והן יתקיימו למשך זמן ארוך יותר. אנו משתמשים בעוגיות כדי:

חלק מהעוגיות המשמשות את האתר נקבעות על ידינו, וחלקן נקבעות על ידי צדדים שלישיים המספקים שירותים בשמנו.

רוב דפדפני האינטרנט מאשרים קבלת עוגיות באופן אוטומטי אבל, אם אתה מעדיף, באפשרותך לשנות את הדפדפן שלך על מנת למנוע זאת או להודיע לך בכל פעם שמוגדרת עוגיה. ניתן להשתמש בקישורים הבאים כדי למצוא מידע כיצד לנהל את העוגיות שלך בדפדפנים העיקריים. דפים אלה אינם אתרי Mehudadim.co.il, והם כתובים באנגלית (אך ברובם ישנה אפשרות לשפות שונות).

PC ו-MAC:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=de_DE

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&hlrm=fr&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

מכשירים ניידים:

Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Android : https://support.google.com/xoom/answer/169022?hl=en&rd=1

Blackberry : http://help.blackberry.com/en-gb/category/devices/

באפשרותך לקבל מידע נוסף על עוגיות על ידי כניסה אל www.allaboutcookies.org הכולל מידע שימושי נוסף על עוגיות וכיצד לחסום עוגיות באמצעות סוגים שונים של דפדפנים. שים לב, עם זאת, כי על ידי חסימה או מחיקת עוגיות המשמשים את האתר, ייתכן שלא תוכל לנצל את מלוא יתרונותיו של האתר.

להלן מתוארים סוגי העוגיות העיקריים בהם אנו משתמשים ולמה הם משמשים:

סוג העוגיות תיאור הגדרות ניהול
עוגיות חיוניות עוגיות חיוניות הן עוגיות שיאפשרו לכם לנווט באתר של Cochlear ולהשתמש בתכונותיו, כגון גישה לאזורים מאובטחים של האתר ושימוש בשירות Cochlear.

אם בחרת להזדהות בפני Cochlear, Cochlear משתמשת בעוגיות חיוניות המכילות מידע מוצפן או בלתי מזוהה כדי לאפשר ל-Cochlear לזהות אותך או את הדפדפן (או ההתקן) שלך באופן ייחודי. בכל פעם שאתה נכנס לשירות, עוגייה המכילה מזהה ייחודי שקשור לחשבון שלך ממוקמת בדפדפן שלך. עוגיות אלה מאפשרות ל-Cochlear לזהות אותך או את הדפדפן (או ההתקן) שלך באופן ייחודי כאשר אתה מחובר לשירות ולעבד את עסקאותיך ובקשותיך המקוונות,

עוגיות חיוניות אינן מאוחסנות באופן קבוע במחשב או במכשיר שלך והן נמחקות עם סגירת הדפדפן. מכיוון שעוגיות חיוניות נחוצות לתפעול האתר של Cochlear והשירות המבוקש על ידך, עוגיות אלה אינן מחייבות את הסכמתך להצבתן ולאחסונן במחשב או במכשיר שלך. ללא העוגיות הללו, לא היינו מסוגלים לספק את השירותים שלנו הניתנים לך באמצעות האתר.
עוגיות ביצועים עוגיות ביצועים מאפשרות איסוף מידע על האופן בו מבקרים משתמשים באתר שלנו, כולל לאיזה דפים המבקרים נכנסים הכי הרבה והאם הם מקבלים הודעות שגיאה מדפים מסוימים. עוגיות אלו אינן אוספות מידע המזהה מבקר באופן פרטני. כל המידע שנאסף על ידי עוגיות אלה מצטבר. מידע זה משמש כדי למדוד את התנועה בדפי האתר שלנו וכדי לשפר את אופן הביצועים והתפקוד של האתר של Cochlear. ראה להלן תחת "טכנולוגיות צד שלישי בהם אנו משתמשים" כיצד לנהל עוגיות אלה. נא עיין גם באתר זה למידע נוסף ולניהול עוגיות המשמשות למטרות שיווק: http://www.youronlinechoices.eu/
עוגיות פונקציונליות עוגיות פונקציונליות מאפשרות לאתר של Cochlear לאחזר מידע שהזנת או בחירות שביצעת (כגון שם המשתמש שלך, השפה, או האזור שלך) ונועדו לאפשר תכונות משופרות, אישיות יותר. עוגיות אלה גם מאפשרות לך לייעל את השימוש בשירותי Cochlear שלך לאחר הכניסה. כמו כן עוגיות אלה יכולות לשמש לזכירת שינויים שביצעתם בגודל הטקסט, בגופנים ובחלקים אחרים של דפי אינטרנט הניתנים להתאמה אישית. עוגיות פונקציונליות אינן מאוחסנות באופן קבוע במחשב או במכשיר שלך ונמחקות עם סגירת הדפדפן. עוגיות אלה אינן מחייבות את הסכמתך להצבתן ואחסונן במחשב או במכשיר שלך. ללא עוגיות אלה, הפונקציונליות שתקבל בעת ביקורך באתר של Cochlear עלולה להיפגע.
עוגיות ניתוח מעת לעת, Cochlear עשויה להעסיק צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, שירות הניתן על ידי Google, Inc, או לדוגמה Marketo, Inc, על מנת לעקוב ולנתח שימוש ולכמת מידע סטטיסטי ממשתמשים המבקרים באתר של Cochlear או שיעורי פתיחת דואר אלקטרוני ולחיצה על קישורים. יתר על כן, אנו עשויים להשתמש בספקי שירות צד שלישי על מנת להגיש פרסומות מטעמנו באינטרנט.

אתרי פרסום צד שלישי, כגון מודעות פייסבוק, עשויים להשתמש בפיקסלים למעקב כדי לעקוב אחר יחס ההמרה של המודעות שאנו מפעילים בפייסבוק ובאתרים אחרים.

צדדים שלישיים, שעימם Cochlear מתחברת כדי לספק תכונות מסוימות באתר שלנו, עשויים להשתמש בעוגיות פלאש כדי לאסוף ולאחסן מידע.

ראה להלן תחת "טכנולוגיות צד שלישי בהם אנו משתמשים" כיצד לנהל עוגיות אלה. נא עיין גם באתר זה למידע נוסף ולניהול עוגיות המשמשות למטרות שיווק: http://www.youronlinechoices.eu/
עוגייה טכנית הדרושה כדי לעקוב אחר ההסכמה של המשתמש אנו משתמשים בעוגיות טכניות כדי לעקוב אחר הסכמתך לשימוש בעוגיות כמתואר במדיניות עוגיות זו. עוגייה זו נדרשת כדי לעקוב אחר הסכמתך לשימוש בעוגיות על פי מדיניות עוגיות זו, ולכן היא אינה דורשת את הסכמתך להצבתה ואחסונה במחשב או במכשיר שלך.

אנו משתמשים בעוגיות טכניות כדי לעקוב אחר הסכמתך לשימוש בעוגיות כמתואר במדיניות עוגיות זו.

עוגייה זו נדרשת כדי לעקוב אחר הסכמתך לשימוש בעוגיות על פי מדיניות עוגיות זו, ולכן היא אינה דורשת את הסכמתך להצבתה ואחסונה במחשב או במכשיר שלך.

טכנולוגיות צד שלישי המשמשות את Mehudadim.co.il כוללות:

על מנת להפוך את האתר שלנו למעניין יותר עבורך אנו משתמשים (בין היתר) בטכנולוגיות צד שלישי שלהן.

Google Analytics

Mehudadim.co.il משתמשת גם ב- Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנט המסופק על ידי Google, Inc ("Google"), המשתמש בעוגיות כדי לנתח כיצד משתמשים עושים שימוש באתר. המידע שנוצר על ידי העוגייה בנוגע לשימוש שלך באתר בדרך כלל יועבר ויאוחסן על ידי Google על גבי שרתים בארצות הברית. לבקשת Mehudadim.co.il, Google תשתמש במידע זה לצורך מדידת הפעילות שלך באתר של Mehudadim.co.il, עריכת דוחות סטטיסטיים על פעילות כוללת באתר עבור Mehudadim.co.il ומתן שירותים אחרים הנוגעים לפעילות ולשימוש באינטרנט. Google לא תקשר את הכתובת IP שלך עם נתונים אחרים כלשהם המוחזקים ע"י Google. אתה רשאי לסרב לשימוש בעוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך, לעומת זאת, שים לב שאם תעשה זאת לא תוכל להשתמש בפונקציונליות המלאה של האתר של Mehudadim.co.il. בנוסף, תוכל למנוע את איסוף הנתונים שנוצרו מהעוגייה על ידי Google, כמו גם עיבוד נתונים אלה על ידי Google, באמצעות הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן הזמין דרך הקישור הבא: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mehudadim.co.il הפעילה את האנונימיזציה של IP, כתוצאה מכך, Google תקצר \ תבצע אנונימיזציה לשמיניה האחרונה של הכתובת IP למדינות החברות באיחוד האירופי, כמו גם לצדדים אחרים בהסכם באזור הכלכלי האירופי. רק במקרים חריגים,ה כתובת IP המלאה נשלחת ומקוצרת על ידי שרתי Google בארה"ב. מידע נוסף ניתן למצוא תחת http://www.google.com/analytics/terms/gb (תנאי שירות ופרטיות של Google Analytics).

שירותי Google אחרים

אנחנו גם משתמשים ב- Google Adsense וגם Google DoubleClick, שני שירותים של Google, לניהול ולהצבת פרסומות. שירותים אלה שומרים עוגיות במחשב שלך ועושים שימוש במה שמכונה "משואות אינטרנט" (תמונות בלתי נראות) על מנת לנתח את התנהגות המשתמש שלך באתרים שלנו. המידע שנוצר על ידי עוגיות ומשואות אינטרנט, כולל הכתובת IP שלך, מועבר לשרתי Google בארה"ב ומאוחסן שם. Google שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את המידע הזה לחברות קבלן. הכתובת IP שלך עם זאת לא תמוזג עם נתונים אישיים. נא עיין באתר זה לקבלת מידע נוסף ולניהול העוגיות המשמשות את Google, Inc: http://www.youronlinechoices.eu/

תוספים חברתיים

יישמנו תוספים חברתיים מרשתות חברתיות כדי שתוכל לשתף כל דבר שמעניין אותך עם החברים ואנשי הקשר שלך ברשתות החברתיות. האתרים שלנו מכילים תוספים חברתיים לאתרי רשתות חברתיות חיצוניות כגון facebook.com ("פייסבוק") וגם twitter.com ("טוויטר"). פייסבוק מופעלת על ידי Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304. טוויטר מופעלת על ידי Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. בכל ביקור באתרים שלנו, הנושאים את התוסף, הדפדפן שלך יגדיר חיבור ישיר לשרתי פייסבוק וטוויטר. בתהליך זה שרתי פייסבוק וטוויטר יזהו באיזה אתר מאתרי האינטרנט שלנו אתה מבקר כעת. אם אתה חבר בפייסבוק ו\או בטוויטר ואתה מחובר בזמן שאתה מבקר באתרים שלנו, פייסבוק ו\או טוויטר יקצו את המידע הזה לחשבון המשתמש האישי שלך. על ידי אינטראקציה עם אחד התוספים, למשל, על ידי לחיצה על הלחצן "אהבתי" ו\או על לחצן טוויטר, מידע זה יישלח באמצעות הדפדפן שלך ישירות לפייסבוק ו\או טוויטר שם יאוחסן בחשבונות המשתמש האישיים שלך בהתאמה. המידע שביקרת באתרים שלנו יועבר לפייסבוק ולטוויטר, ללא קשר ללחיצה שלך על אחד התוספים.

מידע נוסף ניתן למצוא בתוך מדיניות הפרטיות של פייסבוק (http://www.facebook.com/about/privacy/) ומדיניות הפרטיות של טוויטר (http://twitter.com/privacy) על הגיוס והשימוש בנתונים על ידי פייסבוק וטוויטר, על הזכויות שלך בקשר לזה ועל אפשרויות של הגדרות כדי להגן על הפרטיות שלך.

תפריט
Close

עגלת הקניות שלי

Close

קטגוריות

לחץ לפתיחת הצ'אט
1
הי, מה נישמע? יש לנו משהו מיוחד בשבילך! מבצע דיו ונייר מדפסת במחיר מיוחד ולזמן מוגבל.